Birim Kalite Komisyonu Kurulması Hakkında

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün 10.02.2023 tarih ve E.89252927-010.04-9033 sayılı yazısı ile Üniversitemiz 09.02.2023 tarihli Senato kararıyla kabul edilen “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi” incelendi.

Üniversitemiz 28.12.2021 tarih ve 85/02 sayılı Senato kararı ile yürürlükte olan “Kalite Güvence Sistemi Yönergesi” yürürlükten kaldırılarak 09.02.2023 tarihli Senato kararı ile “Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi” yürürlüğe konulmuştur. Bu nedenle Yüksekokulumuzun 13.01.2022 tarih ve 02/05 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Birim Kalite Komisyonunun iptal edilerek 09.02.2023 tarihli Senato kararı ile yürürlüğe konulan “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi” nin Dördüncü Bölüm  Birim Kalite Komisyonu organizasyon yapısı, görevleri, sorumlulukları ve çalışma usul ve esasları  Birim Kalite Komisyonlarının Oluşturulması ve Organizasyon Yapısı başlıklı 10. Maddesinin (1/a) bendi gereği Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonunun kurulmasına ve birim kalite komisyonuna aşağıda isimleri belirtilen personellerin görevlendirilmelerine,

Başkan Öğr.Gör. Mustafa GÖK                   (Yüksekokul Müdürü Birim Yöneticisi)

Üye     Öğr.Gör.Mehmet DUMLUPINAR     (Müdür Yardımcısı Birim Kalite Yönetim Temsilcisi)

Üye     Yaşar GÜNAYDIN                          (Yüksekokul Sekreteri)

Üye     Doç.Dr.Havva Nilgün BUDAK        (Gıda İşleme Bölümü Bölüm Başkanı)

Üye     Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul BAYER        (Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı)

Üye     Dr.Öğr.Üyesi Merve PAÇACI          (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkanı)

Üye     Öğr.Gör.Hüseyin DUMAN               (Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı)

Üye     Öğr.Gör.Mustafa GÖK                    (Muhasebe ve Vergi Bölümü Bölüm Başkanı)

Üye     Öğr.Gör.Sibel AKTEN                      (Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı)

Üye     Hayriye DEMİRAL                          (Şef – İdari Personel)

İç Paydaşlar

Akademik Personel

İdari Personel

Öğrenciler

Mezunlar 

Dış Paydaşlar

Eğirdir Kaymakamlığı

Eğirdir Belediyesi

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı

Eğirdir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı

Eğirdir Ziraat Odası Başkanlığı

Eğirdir İlçesindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları

Isparta Valiliği

Isparta Belediyesi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

KOSGEB

İldeki Kamu Kurum ve Kuruluşları

İŞKUR