Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Normal ve İkinci Öğretim Programı, SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü bünyesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programı programı 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Öğrencilerimiz, 2012-2018 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programı adı altında mezun olmuştur.

Aşağıdaki videolar başarılı mezun öğrencilerimizin tecrübe ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

Video1 Video2 Video3 Video4

Programın Amacı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri benimsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, mevcut gıda ürünlerinin üretimini ve kalite kontrolünü yapabilecek birikime ve yeteneklere sahip, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ürünlerinin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ara insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin kalite kontrol analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Programın Öğrencilere Sunduğu Olanaklar ve Eğitim Sistemi

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde, I. ve II. öğretim olarak Türkçe eğitim ve öğretim veren bir programdır. Öğrencilerimize iki yıl süresince alanında yüksek akademik bilgi ve beceriye sahip öğretim elemanları tarafından eğitim ve öğretim verilmektedir. Programda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim-öğretim verilmekte bu sayede öğrencilerin mesleki becerilerinin arttırılması sağlanmaktadır. Dersliklerde görsel sunum eşliğinde derslerin yürütülebilmesi için gerekli projeksiyon ve bilgisayar donanımları bulunmakta olup ayrıca Gıda İşleme Bölümü bünyesinde 1 adet uygulama laboratuarı yer almaktadır. Laboratuarımızda hassas ve analitik teraziler, refraktometre, kuru hava sterilizatörü, inkübatör, destilasyon düzeneği, su banyosu, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, balon ısıtıcı, büretler, pH-metre, Gerber santrifüjü, otoklav, UV-spektrofotometre ve vorteks gibi temel laboratuar ekipmanları bulunmaktadır. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren temel bilimler dersleri ile mesleki teorik ve uygulamalı dersler verilerek öğrencinin mesleki anlamda daha detaylı ve ileri düzeyde bilgi ve beceri edinmesi sağlanmaktadır. Her yarıyılda teorik dersler ile birlikte uygulamalı derslerde verilerek, laboratuar çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, laboratuar ekipmanlarını aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik olarak edinmiş oldukları bilgilerin analizlerle pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Programın Öğrencilere Kazandırdıkları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Öğrencilere, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak lisans programlarına kabul edilmektedirler. Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Tarımsal Biyoteknoloji gibi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.

Mezunların Çalışma Alanları (İş İmkanları ve Olanakları)

Programdan mezun olan öğrenciler Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikeri ünvanını alırlar. Ülkemizde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans eğitimi veren üniversite sayısının az olmasından dolayı bu bölümden mezun olanların istihdam şansı yüksektir. Çünkü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’ndan mezun olan öğrenciler gıda sektöründe mühendis ve işçi arasındaki köprüyü sağlayıp kalifiye teknik personel olarak özellikle laboratuarlarda çalışabilmektedirler.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler. Bu amaçla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuarlarında, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabilmekte, danışmanlık yapabilirler ve kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimizin % 70 i kendi alanları ile ilgili özel sektörde başarı ile çalışmaktadır.