Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” Programının Tarihi

         Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Y.Ö.K Genel Kurulunun 06.02.1995 tarihli kararıyla 1995-1996 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Turizm ve Otelcilik programı ile eğitim-öğretime başlamıştır.

         1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik normal öğretim programı öğrenci alımına başlamıştır

         Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

         Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında kamu ve özel sektöre nitelikli işgücü kazandırmak amacıyla 2019-2020 akademik yılında 3+1 İş Yeri Uygulamalı Eğitim Modeli uygulamaya alınmıştır.

Programın Amacı ve Kapsamı  

         Programın amacı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ara eleman yetiştirmektir.

         Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını bitirenler “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanı ile görev yapmaktadırlar. 

         Bu unvan teknikerlikle denktir. 

         Mezunlar ön lisans diploması alacaklardır

Yönetici Asistanı Kimdir ?

        İşyerinde bulunan bir yöneticinin yardımcısı olarak çalışan kişiye yönetici asistanı denir.

        İdari işlemler, planlama ve organizasyon vb. birçok işlemde yöneticiye desteği olan bir meslek olarak tanınır.

        Kendisine tanımlanan birden fazla görevi üstlenerek yöneticisine yardımı olan bir meslektir.

        Bir yönetici ya da şirket müdürünün arkasında olan düzenli, etkin ve sorumlu bir şekilde işlerini yürüten kişiye yönetici asistanı denir.

        Kendisine verilen görevler doğrultusunda yöneticisine idari destekte bulunan , ofis işlerini organize eden kişidir.

        Yönetici ya da şirket müdürünün işlerini hafifleten ve aksamadan yürütülmesini sağlayan kişi olarak tanımlanır.

        Genel anlamda büro, idare, planlama ve organizasyon işleriyle uğraşarak yöneticinin yükünü hafifletir. 

 Ders İçerikleri

*        Hukuk,

        Genel hukuk, iş ve sosyal güvenlik hukuku, Ticari belgeler

*        Sağlık yönetimi

        Hastane yönetimi ve organizasyonu, hastane otomasyonu, tıbbi sekreterlik

*        Yönetim

        Büro yönetimi, yönetici asistanlığı, yönetim ve organizasyon

        Etkili ve güzel konuşma teknikleri

        Protokol ve sosyal davranış kuralları

        Kamu ve Özel kesim yapısı

        Mesleki yazışmalar ve raporlama

        Dosyalama Arşivleme vb gibi birçok ders programda öğrencilere teorik anlamda aktarılmaktadır.

İşyerinde Mesleki Eğitim (3+1)

3+1 eğitim modelini ( ilk üç dönem ders, dördüncü dönem işyeri uygulaması ) benimseyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu tüm bölüm ve programlarında şartları sağlayan ikinci sınıf öğrencileri işyeri uygulamasına giderek deneyim tecrübe kazanması ve istihdam sağlanması amacıyla bu eğitime dahil edilmiştir. Öğrenim süresi 2 yıl olan programı başarı ile bitirmek için, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bununla birlikte zorunlu 60 iş günü staj uygulamasını başarmak gerekmektedir.

3+1 Eğitim Sisteminin Yararları

        İş dünyasının güncel gereksinimlerini yakından takip etmek,

        Doğru karar verebilme becerilerini güçlendirmek

        Sorumluluk bilincini yükseltmek,

        İşyerindeki sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmek,

        İşçi işveren ilişkilerini, organizasyon yapısını, yeni teknolojileri tanıma,

        İşbaşında deneyim kazanma

Programın Öğrenme Kazanımları

        Bürolarda gerçekleştirilen dosyalama ve arşivleme tekniklerinin detaylı bir şekilde öğrenilmesi

        Hastane Yönetimi ve organizasyonu hakkında teorik bilgilerin verilmesi

        Yönetici asistanlığının ne şekilde olması gerektiği hakkında bilgilerin verilmesi

        Sekreterlik ve mesleki yazışmalarla ilgili teorik bilgilerin verilmesi

        İşletme ve ekonomi bilimlerinin öğrenilmesi

        Kamu ve özel sektörün görev ve işlemleri hakkında bilgilerin verilmesi

        Etkili ve güzel konuşma teknikleriyle birlikte Protokol ve sosyal davranış kuralları hakkında bilgilerin verilmesi

        Sektör Uygulamaları ve Araştırma yöntem ve teknikleri gibi uygulamaya yönelik alanların öğrenilmesi

        Muhasebe ve yönetim bilimlerinin öğrenilmesi

İstihdam Olanakları

        Kamu ve özel sektör alanlarında her türlü büroda yönetici, yönetici asistanı olarak çalışabilmektedir.

        Programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Sekreterlik alanında görev alabilmektedir.

        İşletme, muhasebe, yönetim bilimlerinin detaylı bir şekilde eğitiminin verilmesi sayesinde işletmelerin ya da kamu kuruluşlarının her departmanında çalışabilmektedir.

        Piyasanın programdan mezun olan öğrencilere talebi oldukça yoğundur.

        Bunlarla birlikte kamu ve özel sektör kuruluşlarının en önemli işlerinden bir tanesi olan yazışmalar ve dosyalama arşivleme işlemlerinin bu programda literatüre uygun şekilde öğretilmesi işverenleri pozitif anlamda etkilemektedir.

        Bürolarda gerçekleştirilen işlemlerin personel adayı tarafından tam olarak bilinmesinin yanında işletme ve muhasebe alanlarına da hâkim olunması piyasadaki büyük bir açığın karşılanmasını sağlamaktadır.

        Kamuda Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları Üniversiteler, Devlet demir yolları, Devlet hava meydanları işletmeleri , Devlet Opera ve balesi genel müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Belediyeler, Hastaneler gibi birçok kurum ve kuruluşun açtığı ilanlara başvurabilirler. Öğrencilerimiz, özelde ise Hastaneler, Hukuk Büroları, Muhasebe, SMMM, İnşaat sektörü, Eğitim ,Turizm gibi birçok sektörde iş bulma imkanlarına sahiptirler.

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler

1. Halkla İlişkiler 
2- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4- İşletme Bilgi Yönetimi
5- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
6- Sağlık Yönetimi 
7- Yönetim Bilişim Sistemleri 

Sosyal Aktiviteler

Eğirdir turizminin en önemli olgularından olan eğirdir gölü kıyı şeridinde yer alan meslek yüksekokulumuz, öğrencilerimizin sosyal olarak birçok aktivitede bulunabileceği fırsatları sunmaktadır. Yaz festivalleri, kış festivalleri, tarihi ve doğa gezileri bunlara örnek gösterilebilir.


Eğirdir MYO Kış Festivali


Kitap Fuarı Etkinliğimiz


Davraz Kayak Gezimiz


Nefes & Meditasyon Atölyesi Etkinliği