PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI

Canlı (bitkisel materyal) ve cansız malzeme kullanarak dış mekan tasarımı ile ilgilenen bir bilim ve sanat dalı olan Peyzaj Mimarlığı mesleği, ülkemiz ekonomik koşullarının gelişimine paralel olarak önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bahsedilen meslek disiplininde görülen gelişmeler, uzmanlaşma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte, özellikle, dış mekan planlama ve tasarım aşamasından sonra gelen uygulama safhasında karşılaşılan zorluklar, kalifiye ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı bu ara eleman ihtiyacının karşılanmasında son derece önemlidir.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı; peyzaj mimarı ile aynı dili konuşan teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ara eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile öğretim vermektedir. Bu program, bitkiler ile doğal yaşama, dış mekanda yürütülen arazi çalışmalarına ilgi duyan adaylara önerilmektedir. İki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Peyzaj Programından mezun olan öğrenciler, ön lisans diplomasına sahip olup, Peyzaj Teknikeri unvanını kazanmaktadırlar.

Mezun öğrencilerimiz Dış mekan düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretimi ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda kalifiye ara eleman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını da kurabilmektedir. Dikey Geçiş sınavındaki başarılarına göre de, Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine Dikey Geçiş yapabilmektedirler. 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programından mezun olan öğrencilerin DGS'de tercihte bulunabilecekleri bölümler:

• Orman Mühendisliği

• Peyzaj Mimarlığı

• Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım

• Ziraat Mühendisliği