Kurum stajı yapan öğrencilerin stajlarını bitirdikten sonra staj değerlendirme formlarının asıllarını bölüm sekreterliklerine teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde stajlar geçersiz sayılacaktır.

Programlara Ait Güncel Staj Takvimleri

Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü Staj Takvimi

> İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Staj Takvimi

Gıda İşleme Bölümü Staj Takvimi

Staj ile İlgili Önemli Hususlar

Staj Başvurusunda İzlenecek Yol

Staj Yönergesi

Staj Başvurusu

Staj Defteri

(Word Dokümanları için  Sağ klick yaparak "Bağlantıyı Farklı Kaydet" i seçiniz. İndirme işleminden sonra SAKLA seçeneğine tıklatınız.)

1-