AŞÇILIK PROGRAMI TANITIMI

Zengin bir mutfağasahip olan ülkemizin bu alanda gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelikli personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Aşçılık programı ile bu ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra sahip olduğumuz gastronomi mirasının korunması, yemek kültürümüzün geliştirilmesi, gastronominin turizm alanına vereceği katkıların arttırılması, yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi, turizm ve yeme-içme sektörlerinin istihdam ihtiyacının karşılaması hedeflenmektedir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı; sektör ile ilişki ve işbirliği içerisinde sektörün ihtiyacını karşılamak için uygun nitelikte eleman yetiştirilmesini, yetiştirilen elamanların sektörde istihdam edilmesini, akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir önlisans programıdır.

Programımızda, 3+1 eğitim modeli (ilk üç dönem ders, dördüncü dönem işyeri uygulaması) şeklinde “İşyeri Eğitimi” uygulanmakta ve derslerin %70 uygulamalı olarak verilmektedir. Genç aşçıların uzmanlaşacağı alanları belirlemelerine yardımcı olacak sektör temsilcileri ile yapılan panel ve konferanslarla öğrencilerimizin bakış açılarına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Öğrenim süresi 2 yıl olan programı başarı ile bitirmek için, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bununla birlikte zorunlu 60 iş günü staj uygulamasını başarmak gerekmektedir.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programından mezun olanlar, Aşçı unvanını kazanarak turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

PROGRAMIN AMACI

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca aşçılık alanının temel  ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini kavrar.

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Aşçılık programından mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda isterlerse aşağıdaki bölümlere dikey geçiş yapabilmektedir;

  • Gastronomi
  • Mutfak Sanatları Yönetimi
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Aile ve Tüketici Bilimleri