Yayın Tarihi: 06.10.2023 21:32

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK, bölüm başkanları ve tüm akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Yüksekokul Müdürümüz Öğr. Gör. Mustafa GÖK tarafından yapılan okulla ilgili bilgilendirmenin ardından; ISUBÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL Üniversitemizin misyon ve vizyon farklılığına vurgu yaparak uygulamalı eğitimin ana omurgasının işletmede mesleki eğitimin yanı sıra öğretim elemanları olduğunu ifade etti. Her bölüm ve programda işletmede mesleki eğitimle birlikte uygulamalı eğitim programının nasıl olduğu, bunun çerçevesinin nasıl şekillendiği, içeriğinde neler olduğunun ortaya konulması gerektiğini belirtti. Eğitimde temel yaklaşımın, bilginin yanı sıra beceri kazandırmak olduğunu vurguladı.  Bununla birlikte Mezun Takip Sistemi, kalite süreçleri, danışmanlıkla ilgili faaliyetler, kariyer etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Murat ÖZTÜRK “YÖKAK’ın ortaya koyduğu Avrupa Birliğinde de geçerli Amerika Kanada eğitim sistemlerinde uygulanan kalite ölçütlerini bizim standartlarımıza uyarlayarak yol almak istiyoruz.”dedi.  Bölüm Başkanları bölümünde öğrenim gören öğrencilerle ve yıl içerisinde gerçekleştirecekleri eğitim-öğretim ve etkinlik planlamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

            Sayın Rektörümüz ve Rektör Yardımcımıza toplantıya katılımlarından ve vermiş oldukları değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.